هاسلبلاد 503CW

تصویر دوربین: 
Hasselblad 503 CW

دوربین مدیوم فرمت هاسلبلاد 503CW
 
این دوربین با ساختار مکانیکی آخرین بدنه از سری دوربین های V سیستم است قابلیت عملکرد با تمام لنزهای سری V ، عکاسی روی فیلم 120 وبک دیجیتال CFV 39 و CFV 50 از خصوصیات اصلی این دوربین است . فایل های RAW گرفته شده توسط دوربین 503CW وبک CFV 39 و CFV 50 با نرم افزار Phocus قابلیت تبدیل به فرمت های مختلف است. دوربین 503CW و بک های CFV بدون نیاز به هیچگونه کابل ارتباطی به یکدیگر عمل می کنند .

تصویر کوچک: