لنز هاسلبلاد XCD 135mm f 2.8

یک لنز تله کوتاه 135 میلیمتری است که قابلیت افزایش فاصله کانونی را به همراه تله کانورتور 7/1 تا لنز 230 میلیمتر را دارد این لنز معادل لنز 105 و با تله کانورتور معادل لنز 178 در قطع دوربین 135 است .در هر دو حالت فوکوس اتوماتیک و فوکوس دستی قابل عملکرد است .سرعت شاتر مرکزی از 60 دقیقه تا 2000/1 است و در هنگام عملکرد شاتر لرزش ناچیزی دارد

فاصله کانونی : 133میلیمتر

معادل فاصله کانونی در قطع 135:  105 میلیمتر

گستره دیافراگم 8/2-32

زاویه دید قطری: 14 درجه

زاویه دید افقی: 11 درجه

زاویه دید عمودی:  8 درجه

قطر فیلتر : 77 میلیمتر

وزن:  935 گرم

طول: 149 میلیمتر

قطر : 81 میلیمتر