• لنز هاسلبلاد XCD 45mm f4
  • لنز هاسلبلاد XCD 45mm f4
  • لنز هاسلبلاد XCD 45mm f4

لنز هاسلبلاد XCD 45mm f4

Hasselblad XCD 4/45P
لنز هاسلبلاد XCD 45mm f4

لنز هاسلبلاد XCD 45mm f4

فاصله کانونی : 46.2 میلیمتر

معادل فاصله کانونی در قطع 135: 36 میلیمتر

گستره دیافراگم  4 – 22

زاویه دید قطری: 61 درجه

زاویه دید افقی:50 درجه

زاویه دید عمودی: 39 درجه

محدوده فوکوس : 35 سانتیمتر تا بینهایت

قطر فیلتر : 62 میلیمتر

وزن: 320 گرم

طول: 52 میلیمتر

قطر : 80 میلیمتر