بک دیجیتال سری V

بک CFV-50C به طور اختصاصی برای دوربین های مکانیکی سری V هاسلبلاد طراحی و تولید شده است .

این اولین بک دیجیتال با سنسور CMOS برای دوربین های قطع متوسط سری V هاسلبلاد است .

این بک همچنین بر روی دوربین های قطع بزرگ نیز براحتی مورد استفاده قرار میگیرد.

در استفاده از این بک بر روی دوربین های سری V به هیچ کابلی نیاز نیست و بک به صورت معمولی و مشابه بک های فیلم بر پشت دوربین نصب میشود .

بک 50 مگا پیکسلی هاسلبلاد با سنسور سی موس مخصوص دوربین های مکانیکال سری قدیم هاسلبلاد 

 

همزمانی محتوا