LED پنل های استودیویی

پنل LED نانگوانگ مدل : COMBO 200C

پنلی بسیار قدرتمند با نوری درخشان
بسیار نازک و سبک با تولید گرمای ناچیز جهت نور پردازی یکنواخت برای مکان های بزرگ و یا استودیو های فیلم برداری با کلوین متغیر از 3200 تا 5600

پنل LED نانگوانگ مدل : COMBO 200

پنلی بسیار قدرتمند با نوری درخشان
بسیار نازک و سبک با تولید گرمای ناچیز جهت نور پردازی یکنواخت برای مکان های بزرگ و یا استودیو های فیلم برداری با کلوین ثابت 5600

پنل LED نانگوانگ مدل : CN-ST288CX 2
 

LED  با قابلیت انعطاف  و  مناسب برای روز های  بارانی و برفی  (واتر پروف)  فوق سبک 
در دو قطعه مجزا برای ساخت ترکیب مربع و ترکیب مستطیل 

پنل با گستره نوری وسیع و قابلیت تغییر کلوین از 3200 تا 5600 توسط دیمر ایده آل برای عکاسی و فیلمبرداری در استودیو با برق 220 ولت به همراه کیف حمل

 

پنل LED نانگوانگ مدل : CN-1200CSA
 

پنل با گستره نوری وسیع و تغییر کلوین با دو ولوم تغییر در کانال 5600 کلوین و 3200 کلوین 
اید ه آل برای عکاسی و استودیو های فیلم برداری
 

پنل با گستره نوری وسیع و سافت و قابلیت تغییر کلوین از 3200 تا 5600 توسط دیمر ایده آل برای عکاسی و فیلمبرداری در استودیو با برق 220 ولت

همزمانی محتوا