پرژکتورها(فرزنل)

نورافکن (LED (COB  با بایونت بوئنز جهت اتصال لوازم جانبی – همراه با دیفوزر – قابلیت اتصال فرزنل جهت متمرکز کردن نور و قابلیت اتصال فیلتر های رنگی 

مجهز به 100 کانال مجزا برای ریموت کنترل

*قدرت نور دهی 100 وات

*دمای رنگ 5600 کلوین

*درصد تطابق با نور طبیعی  CRI=95

*دارای دیمر دکمه ای تنظیم نور دهی 

*قابلیت کارکرد با ریموت کنترل  2.4 GH

*وزن حدود 3.500 کیلوگرم

نورافکن (LED (COB  با قابلیت اتصال فرزنل جهت متمرکز کردن نور و اتصال تمام لوازم جانبی با بایونت بوئنزعملکرد با ریموت کنترل  با 100 کانال مجزا 

*قدرت نور دهی 30 وات

*دمای رنگ 5600 کلوین

*درصد تطابق با نور طبیعی CRI=95 

*دیمر تنظیم نور دهی

*قابلیت کارکرد با ریموت کنترل وایرلس  GH 2.4

*دارای بارندور

*آداپتور-کابل برق -براکت U-لامپ  LED -لنز فرزنل

*فیلترهای رنگی دمای 3200-4000-4800کلوین

*وزن حدود 1.650 کیلوگرم

همزمانی محتوا